ESTHETIC

 • MANICURE

  1.000 Ksh.

 • PEDICURE

  2.000 Ksh.

 • SEMIPERMANENT

  1.000 Ksh.

 • ACRILIC

  2.000 Ksh.

 • EYELASH EXTENSION

  6.000 Ksh.


          DEPILATION

 • FULL LEG

  2.000 Ksh.

 • HALF LEG

  1.000 Ksh.

 • FULL LEG + BIKINI

  2.500 Ksh.

 • HALF LEG + BIKINI

  1.500 Ksh.

 • BIKINI

  500 Ksh.

 • ARMPITS

  500 Ksh.

 • ARMS

  1.000 Ksh.

 • FACIAL

  500 Ksh.

 • CHEST

  1.500 Ksh.

 • BACK

  1.500 Ksh.


          TREATMENT FACE & BODY

 • FACIAL CLEANSING

  2.500 Ksh.

 • FACIAL SCRUB

  1.000 Ksh.

 • SPECIFIC FACIAL TREATMENT

  Moisturizer, Purifying, Anti-Age

  3.000 Ksh.

 • BODY SCRUB

  3.000 Ksh.

 • ALOE BODY

  2.500 Ksh.


          MASSAGE

 • RELAXING 50 Min.

  3.000 Ksh.

 • MUSCLE RELAXANT 50Min.

  3.000 Ksh.

 • AYURVEDA 60 Min.

  4.000 Ksh.

 • KALARI 60 Min.

  Made exclusively with the feet

  4.000 Ksh.

 • LYMPH DRAINAGE LEGS 75. Min.

  Dottor Vodder Metodh

  5.000 Ksh.

 • STRETCHING 50 Min.

  3.000 Ksh.

 • BACK 30 Min.

  2.000 Ksh.

 • REFLEXOLOGY 30 MIn.

  2.000 Ksh.